menu

Bánh kem , bắp, tiramisu, cheescake- Hòa Lễ Krongbong

Bánh kem , bắp, tiramisu, cheescake- Hòa Lễ Krongbong

Bánh kem , bắp, tiramisu, cheescake- Hòa Lễ Krongbong

Rao vặt Krông Bông | 30-06-2021 | 928 lượt xem

Oho..ho..ho.. 1 miếng là say đắm

 

Bánh kem bắp tiramisu cheescake- Hòa Lễ Krongbong Rao vặt Rao vặt Krong Kmar Rao vặt Krong bong Rao vặt Krb


 

Bình luận

 

Đăng ký