menu

Hướng dẫn đăng ký tài khoản - đăng thông tin doanh nghiệp, dịch vụ

Hướng dẫn đăng ký tài khoản - đăng thông tin doanh nghiệp, dịch vụ

Hướng dẫn đăng ký tài khoản - đăng thông tin doanh nghiệp, dịch vụ

Bài viết giới thiệu | 02-09-2019 | 5396 lượt xem

Nhấp vào nút Tài khoản hoặc nút đăng ký
Nếu đã đăng ký tài khoản rồi thì đăng nhập, nếu chưa, hãy điền các thông tin cần thiết ở mục số 2

Nhấp chọn vào nút Đăng ký ở các vị trí trên hình
Nhập các thông tin về doanh nghiệp, dịch vụ, ngành nghề của bạn. Lưu ý chọn ảnh ngang để được hiển thị đẹp nhấtCác bạn có thể quản lý danh sách doanh nghiệp đã đăng ký ở link "Tài khoản"


Một tài khoản có thể đăng ký được nhiều cửa hàng, ngành nghề, dịch vụ,...

 

Hướng dẫn đăng ký tài khoản đăng thông tin doanh nghiệp dịch vụ đăng ký tài khoản hướng dẫn đăng bài


 

Bình luận

 

Đăng ký