menu

Trường THPT Krông Bông

Trang chủ Tag: Trường THPT Krông Bông
Trang chủ Tag: Trường THPT Krông Bông

Tag: Trường THPT Krông Bông

Tìm kiếm bài viết

Phạm Mạnh Ðình - Tấm ngói làm từ rác thải nhựa

05-01-2021 | 1677 lượt xem

Tổng giám đốc công ty là bạn Phạm Mạnh Ðình, 22 tuổi, hiện là sinh viên năm thứ tư ngành Công nghệ thông tin. Dùng rác ni lông làm gạch - Ðây cũng là ý tưởng của Phạm Mạnh Ðình khi còn là học sinh Trường THPT Krông Bông, tỉnh Ðắk Lắk.

1

 

Tìm kiếm thông tin

Đăng ký