menu

Nhà máy chế biến tinh bột sắn Đăk Lăk

Nhà máy chế biến tinh bột sắn Đăk Lăk.

NHÀ MÁY TINH BỘT SĂN ĐẮK LẮK- CHI NHÁNH CTY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Dang Kang, Krông Bông, Đăk Lăk
Điện thoại: 0262 3736 521 hoặc 02623736 525
Nhà máy chế biến tinh bột sắn Đăk Lăk | Ngành nghề khác Nhà máy chế biến tinh bột sắn Đăk Lăk | Ngành nghề khác Nhà máy chế biến tinh bột sắn Đăk Lăk | Ngành nghề khác Nhà máy chế biến tinh bột sắn Đăk Lăk | Ngành nghề khác

​Nhà máy chế biến tinh bột sắn ​Nhà máy chế biến sắn ​Nhà máy tinh bột sắn nhà máy sắn nhà máy sắn Cư Kty nhà máy sắn krong bông nhà máy sắn krb

 

 

Thông tin liên quan

Đăng ký