menu

Chiến tranh cục bộ

Trang chủ Tag: Chiến tranh cục bộ
Trang chủ Tag: Chiến tranh cục bộ

Tag: Chiến tranh cục bộ

Tìm kiếm bài viết

Dùng súng bộ binh bắn rơi máy bay Mỹ

03-11-2020 | 1296 lượt xem

Sau ngày trở thành huyện đầu tiên của tỉnh hoàn toàn được giải phóng vào năm 1965, khu căn cứ H9 (huyện Krông Bông) mà trọng điểm là xã Khuê Ngọc Điền trở thành mục tiêu đánh phá quyết liệt của của Mỹ-Ngụy.

1

 

Tìm kiếm thông tin

Đăng ký