menu

Khuê Ngọc Điền krong bong

Trang chủ Tag: Khuê Ngọc Điền krong bong
Trang chủ Tag: Khuê Ngọc Điền krong bong

Tag: Khuê Ngọc Điền krong bong

Tìm kiếm bài viết

Dùng súng bộ binh bắn rơi máy bay Mỹ

03-11-2020 | 1296 lượt xem

Sau ngày trở thành huyện đầu tiên của tỉnh hoàn toàn được giải phóng vào năm 1965, khu căn cứ H9 (huyện Krông Bông) mà trọng điểm là xã Khuê Ngọc Điền trở thành mục tiêu đánh phá quyết liệt của của Mỹ-Ngụy.

1

 

Tìm kiếm thông tin

Đăng ký