menu

Nhà nghỉ Chân Đồi

Nhà nghỉ Chân Đồi. Điện thoại: 0947302428. Địa chỉ: TT. Krông Kmar, Krông Bông, Đắk Lắk, Việt Nam
Phòng sạch sẽ, thoáng mát. Giá cả hợp lý Phòng đơn 200, đôi 300, tập thể 400 (giá 03/2020)
Nhà nghỉ Chân Đồi | Nhà nghỉ Nhà nghỉ Chân Đồi | Nhà nghỉ Nhà nghỉ Chân Đồi | Nhà nghỉ Nhà nghỉ Chân Đồi | Nhà nghỉ Nhà nghỉ Chân Đồi | Nhà nghỉ Nhà nghỉ Chân Đồi | Nhà nghỉ Nhà nghỉ Chân Đồi | Nhà nghỉ Nhà nghỉ Chân Đồi | Nhà nghỉ Nhà nghỉ Chân Đồi | Nhà nghỉ Nhà nghỉ Chân Đồi | Nhà nghỉ Nhà nghỉ Chân Đồi | Nhà nghỉ

Nhà nghỉ Chân Đồi nhà nghỉ khách sạn Nhà nghỉ Nhà nghỉ krong kmar Nhà nghỉ krong bong Nhà nghỉ krb khách sạn krong kmar khách sạn krong bong khách sạn krb

 

 

Thông tin liên quan

Đăng ký