menu

Lớp Quản Lí Bài và Rèn chữ viết

Thông báo tuyển sinh lớp Quản Lí Bài ( từ lớp 1 đến lớp 5 )
- Bạn k đủ thời gian để ôn tập bài cùng con. 
- Bạn lúng túng với việc giảng bài cho con hiểu 
- Bạn không muốn con mình chạy thành tích mà không nắm được kiến thức cơ bản 
- Bạn cần tìm 1 địa điểm có thể giúp con bạn Hoàn Thành các bài tập ở trường, bổ sung lại kiến thức hổng và chuẩn bị trước các bài học đúng phương pháp.
- Cô Chi Tuyển Sinh lớp học Quản Lí Bài 
+ Nội dung : hoàn thành bài tập trên lớp, cũng cố lại kiến thức hỏng, hướng dẫn học bài mới trước khi đến lớp và luyện chính tả. Dạy dò bài các môn ở tiểu học
- Em nhận rèn chữ đẹp cho học sinh Tiểu học , học sinh chuẩn bị vào lớp 1 và các sản phẩm luyện chữ ( mực, bút máy,.....)
- Thời gian : các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7  ( tuỳ phụ huynh sắp xếp )
- Địa chỉ : 99 Hồ Xuân Hương, T.t Krông Kmar (sau bệnh viện huyện) 
- Sđt : 0377671910 c.chi
Lớp Quản Lí Bài và Rèn chữ viết | Giáo dục và Đào tạo Lớp Quản Lí Bài và Rèn chữ viết | Giáo dục và Đào tạo Lớp Quản Lí Bài và Rèn chữ viết | Giáo dục và Đào tạo Lớp Quản Lí Bài và Rèn chữ viết | Giáo dục và Đào tạo Lớp Quản Lí Bài và Rèn chữ viết | Giáo dục và Đào tạo Lớp Quản Lí Bài và Rèn chữ viết | Giáo dục và Đào tạo Lớp Quản Lí Bài và Rèn chữ viết | Giáo dục và Đào tạo Lớp Quản Lí Bài và Rèn chữ viết | Giáo dục và Đào tạo Lớp Quản Lí Bài và Rèn chữ viết | Giáo dục và Đào tạo Lớp Quản Lí Bài và Rèn chữ viết | Giáo dục và Đào tạo

rèn chữ viết dạy thêm tuyển sinh hướng dẫn học bài rèn chữ đẹp luyện chữ lớp dạy kèm Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo krong kmar Giáo dục và Đào tạo krong bong Giáo dục và Đào tạo krb

 

 

Thông tin liên quan

Đăng ký